Pravila

pravila

Iako želimo da upoznamo što više budućih modela, postoji nekoliko pravila i osnovnih uslova koje kandidati moraju ispunjavati:

PRAVILA ZA DEVOJKE

  • Kandidatkinje moraju imati izmedju 15 i 22 godine.
  • Kandidatkinje moraju biti visoke od 176 do 182 cm.
  • Kandidatkinje starije od 22 godine (maksimalno do 24) moraju posedovati profesionalno iskustvo u bavljenju poslom modela.
  • Maloletne kandidatkinje moraju imati pismeno odobrenje roditelja za bavljenje poslom modela u zemlji i inostranstvu.

PRAVILA ZA MLADIĆE

  • Muški kanditadi moraju imati od 20 do 26 godina.
  • Visina kandidata mora biti od 185 do 190 cm

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu popuniti online prijavu.